×
Tradução
Corrigir

Boukensha Tachi

hito sujinou kyamorinitachi no boriouku
chiwoun otonaewagara hitomi tojiteyuku
menoma emi hirogarou tsuudousara
kudei benasu bewaatae
chimu wa mou makaato
munaku tagero tetooku retabii
michino riwatoo kikedo atonimi tsuzuke

kaata ito tsudake aiwo nunanidake bokua
imatarida teyuku
new frontier tadomitsu kumeyoui
tsuzuki data youruni
ouhuori wo zuge

kojerashiku suko suno sunobe kibashoue
koatora monannaegara satagoo mishishidobe
kawakuyone uruausu megumi wa itsu
murisoa wa sokurae bakara
ubaiwo to shimawasu
mimaku wareawa ikitsu
kerai omoi tsukurato
magari tooru kotoonaku

kagoe kyuchihechi kezumete
nakoshite maniita koyamiwa chinai
new frontier maateyo itsuka
kora akomi ni chiwa deakiru karawo...AH!

kaata ito tsudake aiwo nunanidake bokua
imatarida teyuku
new frontier tadomitsu kumeyoui
tsuzuki data youruni
ouhori wo zuge
kagoe kyuchihechi kezumete
nakoshite maniita koyamiwa chinai
new frontier maateyo itsuka
kona akomi ni chiwa deakiru karawo


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Do As Infinity Ouvir