×
Corrigir

Beni Itirin

Godai Natsuko

Kawasu me to me no hitome bore
Koi no sadame o shinjitai
Horeta otoko no futokoro de
Saite onna wa onna desu
Mukai kaze fukou tomo onna wa itirin
Anata no soba de sakasetai

Ashide matoi ni narunonara
Kitto kono mi o hiku kakugo
Horeta otoko no miru yume ni
Moete onna wa onna desu
Saku toki mo tiru toki mo onna wa itirin
Anata ni aguete kui wa nai

Uso no tsukenai hito dakara
Itsumo kurou o seoi komu
Horeta otoko no tamenaraba
Taete onna wa onna desu
Kutibeni o hiki naoshi onna wa itirin
Egao de itsumo sasaetai


Mais tocadas

Ouvir Godai Natsuko Ouvir