×

Corrigir

Sportista Godine

Jarboli

Ceo narod gleda napor mišiæa
Prvo mesto, zlatna medalja
Sportista godine

Napred, brže, jaèe
U nove pobede
Trijumf ljudskog tela
Èuvaj se povrede

Napukao ligament
Povreda laka
Invalidska kolica
Vrhunac karijere


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Jarboli Ouvir