×

Corrigir

Al Gvul Hayam Ha'acharon

Lehakat Cheil Hayam

Al gvul hayam ha'acharon bein ha'arbaim
shchafim ma'uf hasof merechafim
ve'ish shehu ba'or do'ech el sh'chor hamayim
meshalich michmoret acharonah uma'afil

Nerot halailah nadlikim merosh hasel'a
hachof mo'er bazohar me'uchar
velechem yam atik haketzef vehamelach
veshikacht cholot bechashechah.

Od shetavo ito hu yechakeh rogea
kmo hachof ad gvohah hagalim
lehe'esef kmo p'ninah el machsakeyha
shel konchi'at hakesef haleilit.


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Lehakat Cheil Hayam Ouvir