×
Corrigir

Huragan

Frontside

Dusze się, brak mi tchu, płonę tu!
Dusze się, brak mi tchu, płonę tu!
Ogłaszam wszem i wobec stan gotowości
Tylko teraz możesz zmienić bieg historii
Już czas powstrzymać koniec,
koniec tego świata
Przerwać ten proces
Zaćmienie uczuć, letarg w nas

Wzywam was!
TU I TERAZ!

Huragan!
Zaprawdę powiadam wam,
wierzcie mi lub nie!
Nikt nas nie poprowadzi,
tylko nasze serca!
Pogrzebać histerię,
zatopić lęk, uśmierzyć ból
Ulokować naszą wiarę w nas!

TERAZ!

Już czas powstrzymać koniec tego świata!

[English translation:]

[Hurricane]

Suffocating, without air, I'm in flames!
Suffocating, without air, I'm in flames!

I hereby announce the state of emergency
Only now you can alter history
It's time to save this world
Break the downward spiral
Abort the process
Of desensitization in us!
Come to me!
Here and now!
Hurricane!
Verily I say to you
Believe me or not
No one will lead us
Apart from our hearts
Let's bury hysteria
Let's drown the fear and numb the pain
And put our faith in ourselves!
Right Now!
It's time to abort the countdown to extinction!


Mais tocadas

Ouvir Frontside Ouvir