×
Corrigir

Pozew O Przebaczenie

Frontside


To zabija mnie!
Niszczy!

Oto ja - Żywczem pogrzebany
Oto ja - Spętany ciężarem winy
Ja!
Zawiniłem - Jestem chory i zmęczony
Zanurzam się w piekle - Ono wre potępionym

ZABIJA!

Oto ja - Dosczętnie spopielony
Oto ja - Na zawsze okaleczony
Ja!
Spośród wielu blizn tę najbardziej znać
Wyryta w mej pamięci na wieki wieków
Skąpany we krwi chce obmyć swoje rany
Zaprawdę powiadam wam - Jestem zrujnowany

ZABIJA!

[English translation:]

[Appeal For Forgiveness]

This is killing me!
Destroys!
This is me - buried alive
This is me - burdened by guilt
I am guilty - I am sick and tired
I descend to hell - it boils with sinners

Killing me!
This is me - buried alive
This is me - I'm guilty

This is me - burnt to ashes
This is me - forever impaired
The most significant scar of mine
Imprinted in my memory forevermore
All stained with blood I want to clean my wounds
Verily I say to you, I'm ruined

Killing me!
This is me - buried alive
This is me - I'm guilty


Mais tocadas

Ouvir Frontside Ouvir