×

Corrigir

Dzihád

Abband

Hoøkej svìt - všechno je v nìm jinak
hoøkej svìt - èípak je to vina
hoøkej svìt - nadìji ti berou
ze dvou zel menší nevyberou
Tøetí svìt - umírá teï hlady
tøetí svìt - nezajímaj rady
tøetí svìt - nevíš, co se dìje
jaká moc je síla beznadìje

Všechno kolem nás se nìjak divnì hroutí
všechno kolem nás se nìjak divnì kroutí
lidi kolem pláèou, smrt skloòuje pády
lidi kolem pláèou, slzí jsou vodopády

Proroci kážou: musíš žít
pro víru lásku, jen to v srdcích mít
Namísto smíøení slyšíš znít slovo džihád

Vládnou nám - myšlenky a slova
vládnou nám - musíš je opakovat
vládnou nám - nìkomu i sluší
možná lžou, okupujou duši
Z titulkù - nutí, co je pravý
z titulkù - se nikdo nepobaví
z titulkù - obìti se dovíš
další ráno, další nový vdovy

Všechno kolem nás ...

Co všechno víra nám pøináší
nenávist, smíøení odnáší
v dunách od písku zas opráší slovo džihád

Vùdci tì zlákaj na sliby ráje
èeho se doèkáš, jenže smrt zlá je
slibujou slávu, slibujou øády
a k veteránùm toèej se zády
Oslavný chóry, hrdinský ódy
ty prostì dávno vyšly už z módy
svinì je válka, tvý akcie klesnou
pošlou tì støílet, nechaj tì zesnout

Proroci kážou ...
Co všechno víra ...


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Abband Ouvir