×

Corrigir

Sukuba

Abband

Pøichází démon
a právì pøijal na sebe
podobu nádherné ženy
splní pøání
skrytá do temných koutù
Pøichází démon
a právì pøijal na sebe
podobu nádherné ženy
démon už ví
co to s tebou udìlá

Sukuba
žádná jiná ti víc nebude staèit
sukuba
žádnou jinou už víc nebudeš chtít

Pøichází démon
tvoje pøedstavy a sny
budou teï vyplnìný
za tvojí duši
udìlá všechno, v co nedoufal jsi vìøit
Pøichází démon
tvoje pøedstavy a sny
budou teï vypnìný
démon už ví
co to s tebou udìlá

Sukuba ...


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Abband Ouvir