×

Corrigir

Hrací Kostka

Abband

Obèas mi pøijde, že jsem jako hrací kostka
zatínám zuby, v duchu poèítám si do sta
život se mnou tøese, zkouší obrušovat hrany
když se mnou hází, ví, že mám to spoèítaný
A ze všech èísel málo dává na vybranou
jestli jsem cinklej, stejnì padnu jednou stranou
osud je pašák, dávno plánuje svou vizi
asi by chtìl vidìt mý parte v televizi

Èím dál víc se mi stává
že svý já už nepoznávám
èím dál víc se mi stává
že zkouším s proudem jít

Obèas mi pøijde, že jsem jako hrací kostka
po stole skáèu, netuším, èeho se doèkám
tu mojí snahu kolem sleduje pár lidí
nìkdo má radost, nìkdo mì zas nenávidí
Všechny teï zajímá, jen kolik na mnì padne
jestli se vydìlá anebo všechno zvadne
s kyselým úsmìvem mi každej úspìch pøeje
a gratulace zní, jak - jdi už do ... lalala

Èím dál víc se mi stává ...

Jen tak se kutálím, obèas mì pochválí
jindy jsem poslední, koho by chtìli znát
ve skøíni výkladní chechtá se pokladník
a nìèí ruka se mnou zase zaèla tøást

Èím dál víc se mi stává
že svý já už nepoznávám
èím dál víc se mi stává
že kráèím s proudem

Èím dál víc se mi stává ...


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Abband Ouvir