×

Corrigir

Ètyøi Jezdci

Abband

Dívej, jak z oblakù se blíží
hnáni tím, jaký lidi jsou
dívej, jak z oblakù se blíží
hnáni apokalypsou

Válku, hlad, smrt a mor
ètyøi jezdci pøiváží
válka, hlad, smrt a mor
koneèný øešení

V bouøi na køídlech vìtru pøijíždí
štváni všemi, co zahynou
v bouøi na køídlech vìtru pøijíždí
štváni apokalypsou

Válku, hlad, smrt a mor ...

V troskách mìst hodují plameny
a nad vším se vznáší kouø
oblaky prachu zakryla slunce
a vládu pøevzala purpurová temnota
krátery lemují nehybná tìla
jak semínka sluneènic
a mrtvou krajinou
projíždí ètyøi jezdci

Válku, hlad, smrt a mor ...


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Abband Ouvir