×
Corrigir

Fisiltilar Seni Söyler

Groza

Sen hayalden gelen...
Yoktun ama sonsuzdun
Vardýn ama bilmezdim
Kaderime saklý gözyaþýndan aktýn
Alevler içinde en deðerli taçtýn.

Son oldun sonsuzluk oldun
Agladým ve ilk sen duydun
Yalvardým gözlerimi yumdum
Iþýðýn parladý bedenime Varlýðýndan yol buldum.

Korkum yok geçmiþe, geleceðe
Ölüm vardý baþýnda ve sonunda
Anlamadý dünya ama yýkamadý,
Belkide çok gizli bir sýrdý.
Fýsýltýlar seni söylüyor kulaðýma yine
"meleklerle uç sonsuzun þehrine"
O yoktu ama sonsuzdu,
Vardý ama bilinmedi,
Kaderime saklanan bir gözyaþýydý,
ve ruhumdan aktý gitti.


Mais tocadas

Ouvir Groza Ouvir