×
Corrigir

Mucizeyi Arama

Groza

Derinlere in, hisset kalbinde
Bu alem, tüm dünya
Sözler yok her þey yürekte
Düþünmek, sonsuz huzur
Vicdana, kadere ve
Tüm deðerlere inanmalýsýn
Unutmalýsýn kötü yok
Huzur tek anlam katan bu filme [x2]

Varoluþ nedenlerini biliyor musun
Kum tanesi olur
Gök gürlemesine döner bu beden
Mucizeyi arama, o ortada
Keþfetmeye çalýþ, mesajý anla

Geçmiþ çok uzaklarda görünüp
Ulaþýlamayacak bir gemi gibi
Ama gemideyken karayý görmeye çalýþmak
Karadeyken de gemide olmayý istemek ne saçma

Geçen yýl bugün neler yaþamýþtým diye düþünüyorum
Ölümü baþlangýç olarak kabul ettiðimde o günün
Aslýna hala yaþanmamýþ olmasý garip geliyor

Geceleri gökyüzüne baktýðýnda veya boþ bir ormanda yürürken
Zamaný durdurabilir misin
Hayýr
Bir sonraki gece
Ne gökyüzündeki yýldýzlar ayný þekilde durur
Ne de o boþ ormandaki yapraklar ayný kalmýþtýr


Mais tocadas

Ouvir Groza Ouvir