×
Corrigir

Sayisiz Günler Kalmis Geride

Groza

Hayat adanmýþ uðruna
Sayýsýz günler kalmýþ geride
Hissiz bedenin alevlere
Girmeden dön benimle

Dünya ne kadar yalan
Güç ver kalbime
Aðlamak neyi deðiþtirir
Ruhum seninle

Bir kez olsun bana dön
Gerçek bedenine ve ruhuna hükmeden
Tanrýnýn içinde
En derinden gelen sesler
Sana ne anlattý söyle
Tek doðru var ve bu yazýldý
Hepimizin kaderine

Ýnanç, irade ve tek doðru var
Akýl, kuvvet ve tüm inançlar
Sana döner gün gelir
Karanlýktaki anýlar ve haykýrýþlar
Yüzleþirsin ve yitip gider hayaller
Her tarafta acý var acýlar seni sarar


Mais tocadas

Ouvir Groza Ouvir