×
Corrigir

Geride Kalan Yillarim

Groza

Çok gördüðün feryatlarý
Geride kalan yýllarýmý
Aldýn hepsini benden
Gelemez geçmiþ yeniden
Yüzleþ artýk korkmak yok
Aslýna dokunmadan
Vahþetin en tepeden
Kýpkýrmýzý her beden
Yüzleþ artýk korkmak yok
Ruhun dirilmeden
Kainetta sen ve ben
Þevkatim yitip giden

Doðrulara karar ver
Nedenler ve problem
Maneviyat meskenine
Günahlarýndan arýn gel

Onu kandýramazsýn, bu büyük bir aldanýþ
Yanlýþý seçtin yeniden neye yarar bu yalvarýþ
Gözyaþlarýn topraða düþtüðü anda kurtuldu
Azap melekleri kayda son yalanlarýný tuttu

Onu kandýramazsýn, bu büyük bir aldanýþ
Yanlýþý seçtin yeniden neye yarar bu yalvarýþ
Gözyaþlarýn topraða düþtüðü anda kurtuldu
Azap melekleri kayda son yalanlarýný tuttu

Ummadýðýn bir yerde açtýn gözlerini
Benliðinle yitirdin tüm her þeyi
Savaþtýn ama kazanamadýn bu çok belli
Aðlama, sonuca inandýr kendini
Berrak bir yaratýlýþa bu isyan niye
Sonsuz huzur deðil mi en deðerli


Mais tocadas

Ouvir Groza Ouvir