×
Corrigir

Ruhumdan Taneler Savruldu

Groza

Gel, gör, dinle neler olacak
Aydan geceye sabah doðacak

Güneþ parladý tüm þehrin üzerine
Ruhumdan taneler savruldu gökküreye
Dünya, evren ve tüm gezegende
Ulaþamazsýn çünkü tanrý katýnýn üstünde

Kozmik bulutlar kaplar her yanýný
Sayýsýz cansýz ve tüm günahlarýný
Sorular baþlamadan son bir defa
Geriye bak ve gör yaptýklarýný

Kutsal sayýlan tüm deðelerleri çiðnedin
Ruhsal yýkýmlarýnla hayatý zehrettin
Verilen þanslarýn bir tekrarý olmayacak
Kaderine yazýlan sonda seni bulacak

Yüksel, baðýþ dileme önünde
Aciz yaratýlmadý kul ezelde
Ve bugün de deðiþen bir þey olmadý
Hakettiðin þeyleri kitap yazdý


Mais tocadas

Ouvir Groza Ouvir